RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/25532219:_____/08:#0000054 - Biosensors for aflatoxin assay


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/25532219:_____/08:#0000054
Název v původním jazyce: Biosensors for aflatoxin assay
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: EE - Mikrobiologie, virologie
Rok uplatnění: 2008
Kód důvěrnosti: C - Předmět podléhá obchodnímu tajemství (§17 až 20 Obchodního zákoníku), ale některé údaje jsou upraveny tak, aby byly zveřejni
Počet tvůrců: 4
Počet domácích tvůrců: 4
Tvůrce: Dohnal, Vlastimil
Tvůrce: Pohanka, Miroslav
Tvůrce: Kuča, Kamil
Tvůrce: Jun, Daniel

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The article in journal "Interdisciplinary Toxicology" is focused on investigation on the photometric microplates and biosensors for simple and effective analysis of mycotoxins. Both of presented methods (photometric microplate for AFBI assay and amperometric biosensor) seem to be intriguing alternatives to the more tradition methods.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 1
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 1
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: VF, a.s. (IČO: 25532219)
Dodavatel: MPO
Rok sběru: 2010
Systémové označení dodávky dat: RIV10-MPO-25532219/01:1
Kontrolní kód: [05CF040A4BEE]