RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/25766872:_____/12:#0000083 - Carbofuran assay using Gelatin based Biosensor with Acetylcholinesterase as a Recognition Element


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/25766872:_____/12:#0000083
Název v původním jazyce: Carbofuran assay using Gelatin based Biosensor with Acetylcholinesterase as a Recognition Element
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: KA - Vojenství
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Pohanka, Doc., RNDr., PhD., Miroslav
Tvůrce: Povrazník, Ing., Jozef

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Carbofuran is a neurotoxic pesticide acting as an inhibitor of enzyme acetylcholinesterase (AChE). The fact that carbofuran is able to inhibit AChE can be used for its assay using an appropriate sensor. Here, electrochemical biosensor having immobilized AChE and using acetylthiocholine as substrate was performed.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of ELECTROCHEMICAL SCIENCE
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 5
Stát vydavatele periodika: FR - Francouzská republika
Počet stran výsledku: 8
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: DECOMKOV Praha s.r.o. (IČO: 25766872)
Dodavatel: MV0
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MV0-25766872/01:1
Kontrolní kód: [4A2677134F13]