RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/26138077:_____/13:#0000402 - Is the Euro Undergoing a Crisis?


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/26138077:_____/13:#0000402
Název v původním jazyce: Is the Euro Undergoing a Crisis?
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Helísek, Mojmír

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The objective of the paper is to assess, whether there is a euro crisis under way. A currency crisis concept - viewed as a 25% depreciation of the EUR/USD exchange rate - has been applied, together with a crisis concept as a long-term depreciation of the USD/EUR exchange rate, and finally a crisis as the impaired international role of the euro. The following are examined: share of the euro in foreign exchange reserves, importance of the euro in the financial markets, expansion of the euro as national currency, and application of the euro as reference currency within various exchange rate systems. The paper comes to a conclusion that neither of the aforementioned indicators evidences a euro crisis. However, a potential future crisis may be invoked by a debt crisis within the euro area. This is preconditioned by sufficiently strong fundamental reasons for investor’s skepticism about the debt crisis resolution and ability of the ECB to prevent the euro exchange rate depreciation.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: European Scientific Journal
Rozsah stran:
ISSN: 1857-7881
Svazek periodika: 9
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 34
Stát vydavatele periodika: PT - Portugalská republika
Počet stran výsledku: 12
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola finanční a správní, z.ú. (IČO: 26138077)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-26138077/01:1
Kontrolní kód: [1C167EB284B8]