RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/26138077:_____/13:#0000403 - The Share of Extensive and Intensive Factors on GDP Development of Selected EU Countries


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/26138077:_____/13:#0000403
Název v původním jazyce: The Share of Extensive and Intensive Factors on GDP Development of Selected EU Countries
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Wawrosz, Petr
Tvůrce: Mihola, Jiří

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The paper introduces new methodology how to count the share of intensive factors (total factors productivity) and extensive factors (total input factors, TIF) on the GDP development. The methodology is applicable for all possible developments and not only for growth of GDP as in case of growing accounting equation. The methodology is used for investigation of intensive and extensive development of selected EU countries with history of socialistic regime. The development of TIF is further divided on the development of labor and capital. The results are compared with results achieved for EU-15.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: European Scientific Journal
Rozsah stran:
ISSN: 1857-7881
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: PT - Portugalská republika
Počet stran výsledku: 7
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola finanční a správní, z.ú. (IČO: 26138077)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-26138077/01:1
Kontrolní kód: [5A48071C30C8]