RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/26138077:_____/13:#0000428 - The Possibility of Alternative Dispute Resolution, Focusing on the Role of Financial Arbitration in the Czech Republic


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/26138077:_____/13:#0000428
Název v původním jazyce: The Possibility of Alternative Dispute Resolution, Focusing on the Role of Financial Arbitration in the Czech Republic
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Schlossberger, Otakar

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Banking is a sector that often faces the complaints of consumers and small businesses, in particular, upon the level and quality of services. Due to operational and cheap solution in the Czech Republic, even before its entry to the European Union, the institute of financial arbitration was established. The present article provides a characteristic of possible solutions in implementing dispute resolution mechanisms in the Czech Republic. The importance and role of financial arbitration in the region, its position and competences are characterised. In conclusion, the author presents his views on the current status of alternative dispute resolution with the focus on consumer protection and possible changes.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Actual Problems of Economics
Rozsah stran:
ISSN: 1993-6788
Svazek periodika: 14
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 9
Stát vydavatele periodika: UA - Ukrajina
Počet stran výsledku: 10
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola finanční a správní, z.ú. (IČO: 26138077)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-26138077/01:1
Kontrolní kód: [B08FB69EEB79]