RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/26138077:_____/13:#0000429 - Individualization, insecurity and confidence in the context of social effects and marketing communication


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/26138077:_____/13:#0000429
Název v původním jazyce: Individualization, insecurity and confidence in the context of social effects and marketing communication
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Roubal, Ondřej
Tvůrce: Havlíček, Karel

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The era of late modernity is characterized by an ongoing individualization of the society. The process of individualization intensifies due to the crisis of organized modernity. The crisis of organized modernity is manifested in the formo f deinstitualization and destratification of the society. Deinstitualization and destratification are the sources of insecurity and declining confidence in the society. Individualization, insecurity and the demand of confidence are identifiable in terms of practical life of the consumer society. The character of a consumer society is codetermined by the sum of intended and unintended social effects of marketing communications.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Actual Problems of Economics
Rozsah stran:
ISSN: 1993-6788
Svazek periodika: 14
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 7
Stát vydavatele periodika: UA - Ukrajina
Počet stran výsledku: 11
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola finanční a správní, z.ú. (IČO: 26138077)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-26138077/01:1
Kontrolní kód: [835E04CCDEDB]