RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/26138077:_____/14:#0000518 - Transfer of dividends to shareholders of banks from the Czech Republic abroad


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/26138077:_____/14:#0000518
Název v původním jazyce: Transfer of dividends to shareholders of banks from the Czech Republic abroad
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Pavlát, Vladislav
Tvůrce: Schlossberger, Otakar

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: During the privatization of the largest banks in the Czech Republic, their new foreign owners acquired majority position, which implicates the right of foreign shareholders to transfer dividends outside of the territory of the Czech Republic. The current practice of the International Monetary Fund suggests that in case capital outflows could endanger the financial stability of the given country, governments should consider the implementation of capital movement control measures. The objective of this study is to verify whether the outflow of dividends to the foreign shareholders of the Czech banks could have adversely affected the country’s financial stability in the period of 2007-2010. The first part of the study characterizes the four largest banks in the Czech Republic and their dominant position in the Czech banking sector. The second part estimates the amount of dividends paid out. The third part of the study examines whether “parent” foreign banks factually drew financial assets from the country. The results of the study are as follows: 1. Finding that the scope of the dividend outflows was not such that it could endanger the country’s financial stability and that no significant outflow of capital from the Czech Republic took place; 2. Finding that in case of any future risks to the financial stability, the Czech National Bank has the necessary control measures at its disposal; however, due to the membership of the Czech Republic in the EU, the CNB would have to carefully consider any restrictions on outflows of capital from the country.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Arts and Commerce
Rozsah stran:
ISSN: 1929-7106
Svazek periodika: 3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Počet stran výsledku: 10
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Vysoká škola finanční a správní, z.ú. (IČO: 26138077)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-GA0-26138077/01:1
Kontrolní kód: [1DE13449BD82]