RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/26482789:_____/10:#0000036 - Alliances and Third Party Intervention: An Analysis of State Behaviour in Conflict Situations


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/26482789:_____/10:#0000036
Název v původním jazyce: Alliances and Third Party Intervention: An Analysis of State Behaviour in Conflict Situations
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AD - Politologie a politické vědy
Rok uplatnění: 2010
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Belfer, Mitchell Aaron

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Understanding how states should behave when faced with exogenous conflicts has been the subject of many debates within policy and academic circles. This work presents, using a variety of historical and empirical case-work, some solutions, in the form of 'postures,' states may adopt to best respond to proximate or distant conflicts in which their interests may be challenged or able to be fulfilled.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Alliances and Third Party Intervention: An Analysis of State Behaviour in Conflict Situations
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 120
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. (IČO: 26482789)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2010
Systémové označení dodávky dat: RIV10-MSM-26482789/01:1
Kontrolní kód: [B7269B45C225]