RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/29142890:_____/14:#0000133 - Current Issues of Reorganization Process in the Czech Republic


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/29142890:_____/14:#0000133
Název v původním jazyce: Current Issues of Reorganization Process in the Czech Republic
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Bokšová, Jiřina
Tvůrce: Strouhal, Jiří
Tvůrce: Randáková, Monika
Tvůrce: Smrčka, Luboš
Tvůrce: Bonaci, Raluca

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Paper deals with reorganization process in emerging country on the specific case of the Czech Republic.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Journal of Economics, Business and Management
Rozsah stran:
ISSN: 2301-3567
Svazek periodika: 2
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: SG - Singapurská republika
Počet stran výsledku: 6
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. (IČO: 29142890)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-29142890/01:1
Kontrolní kód: [9B56A37FCE47]