RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/44555601:13510/13:43885088 - Economists and the Minimum Wage Laws


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/44555601:13510/13:43885088
Název v původním jazyce: Economists and the Minimum Wage Laws
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Šťastný, Daniel
Tvůrce: Jirásek, Tomáš

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Minimum wage laws are a favorite textbook example of how policy may grossly deviate from economic theory and economists' prescriptions. After all, their opposition to it is traditionally one of the most consensual issues among policy recommendations. Most economists would agree that while imposing minimum wage may be a product of good intentions (at least sometimes), it ends up affecting adversely precisely those whom it is supposed to help. The book covers this narrow stream of intellectual history in economics, tracing down the development of economists' attitude towards this kind of legislation within the last century. It shows how economists' resistance and protestations against it on the one hand, or their lukewarm embrace of it on the other, determined how popular their theories were in political circles.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Economists and the Minimum Wage Laws
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 91
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem / Fakulta sociálně ekonomická (IČO: 44555601)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-13510___/01:1
Kontrolní kód: [DB69047C0E6E]