RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/45773009:_____/09:#0000439 - Applying Foreign Experience in Work Incentive Tools When Creating Microsimulation Model for the Czech Republic.


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/45773009:_____/09:#0000439
Název v původním jazyce: Applying Foreign Experience in Work Incentive Tools When Creating Microsimulation Model for the Czech Republic.
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2009
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Jahoda, Robert

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The article states, that combination of taxes and social benefits on supply side of the labour market, create inactivity traps in which case households resign from seeking income on the labour market and depend more on the state social benefits. In order to locate those traps marginal effective tax rates –METR– have been used simply because they take into account not only the tax system but also the social benefit system. According to this analysis, the most endangered by the mentioned inactivity traps are the households with higher subsistence minimum and those with only one (substandard) financial income from regular work. In addition to this part there is an evaluation of foreign experiences in creating motivational schemes in order to encourage the access to the labour market. We have focused on broad experience of Great Britain with tools of the given kind. Possible introduction of the tools in the CR and an evaluation of the process are being dealt with in the final part of this paper.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: The Business Review, Cambridge
Rozsah stran:
ISSN: 1553-5827
Svazek periodika: 12
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 8
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. (IČO: 45773009)
Dodavatel: MPS
Rok sběru: 2010
Systémové označení dodávky dat: RIV10-MPS-45773009/01:1
Kontrolní kód: [A44A10D3C289]