RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/45773009:_____/12:#0000626 - A second child in the family.The consequences of changing family and fertility patterns in the Czech Republic


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/45773009:_____/12:#0000626
Název v původním jazyce: A second child in the family.The consequences of changing family and fertility patterns in the Czech Republic
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AO - Sociologie, demografie
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Šťastná, Anna

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The social, political and economic transformations experienced by the former Communist countries of Central and Eastern Europe since the beginning of the 1990s have resulted in rapid changes in demographic trends the consequences of which, with regard to marriage and fertility, are highly significant. The period since 1990 has witnessed far-reaching changes in the occurrence and timing of family life transitions among young adults in the Czech Republic. The theme of this study is the two-child family model and second order births in the context of a changing Czech society. The study investigates the conditions and context surrounding the birth of a second child and the general values associated with children and focuses on the decision-making process surrounding having a second child. Furthermore, the author studies the determinants of having a second child in Czech society and the relationship between the likelihood of the birth of a second child and different micro-level covariates and attempts to provide an explanation of the processes acting upon second childbearing through interaction with education and partnerships/union dynamics.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: A second child in the family.The consequences of changing family and fertility patterns in the Czech Republic
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 311
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. (IČO: 45773009)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-45773009/01:1
Kontrolní kód: [4FCDEE8A1621]