RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/46747885:24220/13:#0002843 - Economics and the Environment Applications to Brownfield and Contaminated Land


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/46747885:24220/13:#0002843
Název v původním jazyce: Economics and the Environment Applications to Brownfield and Contaminated Land
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: C - Předmět podléhá obchodnímu tajemství (§17 až 20 Obchodního zákoníku), ale některé údaje jsou upraveny tak, aby byly zveřejni
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Čiháková Aguilar, Silvia Elizabeth

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The existence of brownfield sites may become an undesireable commodity if it represents not only risks for health and the environment, but also becomes an eyesore, which may have a negative impact on the value of property in the vicinities of these abandoned facilities. This loss in value can be translated into a decrease in the price of land, increased unemployment, or the costs of the cleaning up processes. The aim of the book is to provide theoretical concepts and practical applications of the economic theory and its different approaches to the protection of the environment in brownfield areas. The book is divided in two parts. The first part gives the theoretical background and the second one presents a review of experiences from selected countries including a real case study from the Czech Republic. Each chapter provides practical applications, exercises and further sources of information. The book can be followed as a course for university students and for anyone who is interested in the topic. It is not necessary to have any academic economic background for its understanding, since the book is rich in figures that complement the systematic explanation of terminology.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Economics and the Environment Applications to Brownfield and Contaminated Land
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 164
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Technická univerzita v Liberci / Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (IČO: 46747885)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-24220___/02:2
Kontrolní kód: [51521114DE5E]