RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/46747885:24220/14:00000754 - Nanofibrous Filtering Materials with Catalytic Activity


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/46747885:24220/14:00000754
Název v původním jazyce: Nanofibrous Filtering Materials with Catalytic Activity
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: DI - Znečištění a kontrola vzduchu
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Ungur, Ganna
Tvůrce: Hrůza, Jakub

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This research describes the fabrication of nanofibrous materials for the air purification with high filtration efficiency and catalytic properties to clean the air from solid particles and emissions of automobile's transport. The polyurethane (PU) nanofibers were modified by particles of SnO2 and CrO2 in the ratio 95/5 to impart catalytic properties in the reaction with emission gases (CO, NOx).The modification process was provided by the introduction of metal's oxide's particles of different concentrations (1;2; 3; 4%) into the polymer solution. Reological properties and conductivity of the modified solutions were studied. The viscosity of solutions grew up gradually with increasing of SnO2/CrO2 concentrations. Fiber's samples were produced from modified solutions by the electorstatic fiber forming using Nanospider technology. The morphology of produced fibers was analysed by the Scanning Electron Microscopy (SEM). SEM pictures confirmed the smoothness of fibrous layer. The diameters of fibres were measured with the help of Lucie 32G computer software. The obtained results demonstrated increasing of average diameters of nanofibers for the concentration 1and 2% of catalysts in comparison with the pure PU samples. But fibers with 3 and 4% of SnO2/CrO2 particles showed the decreasing of average fiber diameters. The presence of catalyst on the nanofibers surface was proved by the method of Energy Dispersive Spectroscopy (EDS). The catalytic properties of produced nanolayers in the reaction with emission's gases were studied with the measurement setup consisting from the engine, a system of analyzers and UV lamp as a sourse of energy to activate the catalyst. All samples demonstrated good catalytic efficiency. The best result showed the sample of PU nanofibers with 3% of SnO2/CrO: the concentrations of CO and NOx reduced by 81% and 73% respectively. Produced samples are the promising materials for air-conditioning systems.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Advanced Materials Letters
Rozsah stran:
ISSN: 0976-3961
Svazek periodika: 5
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 8
Stát vydavatele periodika: SE - Švédské království
Počet stran výsledku: 7
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Technická univerzita v Liberci / Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií (IČO: 46747885)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-24220___/01:1
Kontrolní kód: [8766B32D7953]