RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/46747885:24310/10:#0000190 - (Im)politeness in an Internet Chatroom, Conversation Analysis of Synchronous Internet Relay CHat


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/46747885:24310/10:#0000190
Název v původním jazyce: (Im)politeness in an Internet Chatroom, Conversation Analysis of Synchronous Internet Relay CHat
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AI - Jazykověda
Rok uplatnění: 2010
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Hastrdlová, Šárka

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The Internet is an example of the most used advanced technology that is accessible from any computer connected to the net. The fact that thousands of people all over the world can be connected to it at the same time and chat beyond physical barriers must necessarily alter the way of communication, the organization of interactions and means of expression. This book deals with the interplay of conversation practises and (im)politeness strategies used in the synchronous chatroom. It examines four interactional techniques: addressing, opening and closing sequences and turn-allocation strategies on the background of (im)politeness theory introduced by R.J.Watts. The selected denominations are observed to function in a different context than face-to-face conversation, and thus acquire new qualities. For its novel and fresh view it could be especially valuable to linguists, students of linguistics or to anyone else who is interested in this relatively new topic.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: (Im)politeness in an Internet Chatroom, Conversation Analysis of Synchronous Internet Relay CHat
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 181
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Technická univerzita v Liberci / Ekonomická fakulta (IČO: 46747885)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2011
Systémové označení dodávky dat: RIV11-MSM-24310___/01:1
Kontrolní kód: [BAEEEE77E2B1]