RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/46747885:24310/11:00001590 - The Uniqueness of Municipalities in Regions. Innovative Approach to Regions as Cornerstones of Entrepreneurial Environment


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/46747885:24310/11:00001590
Název v původním jazyce: The Uniqueness of Municipalities in Regions. Innovative Approach to Regions as Cornerstones of Entrepreneurial Environment
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 14
Počet domácích tvůrců: 12
Tvůrce: Švihovský, Jaromír
Tvůrce: Švermová, Pavla
Tvůrce: Šmída, Jiří
Tvůrce: Sojková, Lenka
Tvůrce: Syrovátková, Jaroslava
Tvůrce: Rydvalová, Petra
Tvůrce: Ortová, Martina
Tvůrce: Nedomlelová, Iva
Tvůrce: Maršíková, Kateřina
Tvůrce: Lungová, Miroslava
Tvůrce: Lukášová, Iveta
Tvůrce: Jáčová, Helena
Tvůrce: Jáč, Ivan
Tvůrce: Žižka, Miroslav

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The book is an inspirating output of several years of practise of a creative team of researchers at the Technical University of Liberec. The quantification of disparities among regions is a very noteworthy part of the book. The authors approximate diversity of approaches. Based on comparison, analysis and synthesis, they formulate their own proposals of criteria whose primary mission is not only to assess the current state and the position of individual regions in the Czech Republic, but also to explain the causes of differences. An original proposal even had to be reassessed, since the data base proved to be inadequate. In this context, it must be perceived that to measure the development of regions is a very complicated question. Different aspects of development can be in a mutually conflicting position. Apart from the usual approach, it is necessary to extend the criteria for measuring the dimension of regional development to organizational, institutional or a horizontal link between policies i.e. a regional policy, spatial development and environmental policy. The authors attempted to fill the gap in a methodological frame of the problem solved.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: The Uniqueness of Municipalities in Regions. Innovative Approach to Regions as Cornerstones of Entrepreneurial Environment
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 164
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Technická univerzita v Liberci / Ekonomická fakulta (IČO: 46747885)
Dodavatel: MMR
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-MMR-24310___/01:1
Kontrolní kód: [E374F8B2FF13]