RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/46747885:24310/13:#0002050 - Financial management in the 21st century


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/46747885:24310/13:#0002050
Název v původním jazyce: Financial management in the 21st century
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Černíková, Martina

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The book deals with selected issues, the managers of enterprises are currently confronted with. It is also important to pursue environmental aspects of business for successful financial management. The book analyses the specifics of environmental project's evaluation, where not only monetary aspects of selected project might be monitored, but also positive and alternatively negative externalities are noticed. The possibilities, how to represent environmental effects and processes in the Czech Republic by existing accounting systems of enterprises, are examined and compared in the publication. Various methodological approaches to the identification and evaluation of the environmental effects in the enterprise were examined using descriptions..
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Financial management in the 21st century
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 1000
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Technická univerzita v Liberci / Ekonomická fakulta (IČO: 46747885)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-24310___/01:1
Kontrolní kód: [7D573A264E20]