RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/46747885:24410/11:#0000971 - Influence of Dielectric Barrier Discharge treatment on Adhesion Properties of Platinum Coated Polypropylene Foil and Polypropylene Fabrics


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/46747885:24410/11:#0000971
Název v původním jazyce: Influence of Dielectric Barrier Discharge treatment on Adhesion Properties of Platinum Coated Polypropylene Foil and Polypropylene Fabrics
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JJ - Ostatní materiály
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 4
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Shahidi, Sheila
Tvůrce: Wiener, Jakub
Tvůrce: Ghoranneviss, M.
Tvůrce: Štěpánková, Marie

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Dialectric barrier discharge was used to increse the adhesion properties of polypropylene film and fabric. The platinum coating was used as a tested systhem.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Asian Journal of Chemistry
Rozsah stran:
ISSN: 0970-7077
Svazek periodika: 23
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 4
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Technická univerzita v Liberci / Fakulta textilní (IČO: 46747885)
Dodavatel: AV0
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-AV0-24410___/01:1
Kontrolní kód: [C077F5F8FD1D]