RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/46747885:24410/13:#0001591 - The Use of Statistical Methods in the Manufacture of Clothing


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/46747885:24410/13:#0001591
Název v původním jazyce: The Use of Statistical Methods in the Manufacture of Clothing
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JJ - Ostatní materiály
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Nejedlá, Marie
Tvůrce: Pšenova, Eleanora

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The aim of this study is to apply Elert’s principles for the determination of body sizes based on the knowledge of height and body weight to the radius of a sphere of the same mass and density as a human. The problem is addressed through multidimensional data analysis which facilitates a specific method of predicting "the variables" based upon the inter-dependencies between them. Elert’s System is the name of a general solution for the creation of sheer clothes designs which are created based on two body measurements of the customer. The independent variables in the experiment were further supplemented by a chest circumference and seat circumference. The experiment used a set of body dimensions from 1066 Czech women aged 18-60 years old measured in 1990. The output is a set of regression coefficients which can be used to calculate the so-called subordinate human body dimensions from which it is possible to generate the sheer documentation for the clothing product and verify the garment in 3D on a virtual figure. Elert´s principle is feasible useing two body dimensions and can be used in determining body size in the mass production of clothing.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Scientific & Technology Research
Rozsah stran:
ISSN: 2277-8616
Svazek periodika: 2
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 5
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 5
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Technická univerzita v Liberci / Fakulta textilní (IČO: 46747885)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-24410___/01:1
Kontrolní kód: [886D9544A7E5]