RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/47307218:_____/13:#0000174 - Preparedness for crisis situation in drinking water supply


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/47307218:_____/13:#0000174
Název v původním jazyce: Preparedness for crisis situation in drinking water supply
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AQ - Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk - stroj
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Gebhartová, Jana
Tvůrce: Caletková, Jana
Tvůrce: Beneš, Ivan

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Looking at our planet, we can think that there is no necessity to save water. Over 70 % of Earth´s surface is water-covered. But we need fresh water that is consumed across all sectors of society. The amount of drinking water on Earth is small and most of it is locked for human consumption in the icecaps or located deep beneath the surface. So there is little water left (about 0,007 % of all water in the world) for direct human use. Due to extensive development of infrastructure in recent years we have brought water to our homes and become fully dependent on functional water supply system. 60 % of the world´s population will live in cities in 2020. Such urbanization will increase pressure on infrastructure functionality in any situation. When the system is interrupted, mostly whole society is paralyzed. Resilient water system and preparedness of the authorities responsible for responding to extraordinary situations in drinking water supply is fundamental condition to ensure state security and population protection. The paper presents first results of research project VF20102014009 “The safety assessment of critical infrastructure elements and alternative possibilities for increasing the security of cities and municipalities in the drinking water in case of major natural disasters and industrial accidents”.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: The Macrotheme Review
Rozsah stran:
ISSN: 1848-4735
Svazek periodika: 2
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 7
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 8
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: AF-CITYPLAN s.r.o. (IČO: 47307218)
Dodavatel: MV0
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MV0-47307218/01:1
Kontrolní kód: [B368B9EF7038]