RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/47813059:19520/12:#0001696 - Regional Policy in the Context of Structural Policy: The Case of the Czech Republic and the European Union


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/47813059:19520/12:#0001696
Název v původním jazyce: Regional Policy in the Context of Structural Policy: The Case of the Czech Republic and the European Union
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Tvrdoň, Michal

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The presented paper deals with theoretical background of structural policy, which is one of the economic policies. Moreover, structural policy has cross-cutting nature and is a part of many economic policies like agricultural policy, transport policy, industrial policy or trade policy. The aim of the paper is to define structural policy and its objectives and measures. The paper also focuses on defining regional policy, or cohesion policy in the context of structural policy. Development of EU cohesion policy is mentioned. Last part of the paper deals with regional policy in the Czech Republic.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Research Journal of Finance and Economics
Rozsah stran:
ISSN: 1450-2887
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: November 2012
Stát vydavatele periodika: GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Počet stran výsledku: 8
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Slezská univerzita v Opavě / Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (IČO: 47813059)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-19520___/02:2
Kontrolní kód: [CADD17ED5566]