RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/47813059:19520/12:#0001697 - The Moravian-Silesian Region and its position within the Czech NUTS 3 regions: The macroeconomic approach


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/47813059:19520/12:#0001697
Název v původním jazyce: The Moravian-Silesian Region and its position within the Czech NUTS 3 regions: The macroeconomic approach
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Tvrdoň, Michal

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The aim of this paper is to discuss a position of the Moravian-Silesian Region among Czech NUTS 3 regions. The Moravian-Silesian regions is one of the most populated regions in the Czech Republic. The first part of the paper offers basic trends of regional development in the Czech Republic. The second part of the paper is based on the Czech Statistical Offices regional data. Using selected macroeconomic indicators like the number of population, gross domestic product of the unemployment rate the paper examines development of the macroeconomic position of the Moravian-Silesian Region during the period 1995-2010. The analysis shows that the position of this region has worsened toward national average and a perceptible increase in regional disparities between the region of the capital city and the remaining regions. However, the gap between this region and other regions seems to be not remarkable. Moreover, the Moravian-Silesian regions have attracted some important investment in recent year which may lead to some positive effects in future. EuroJournals, Inc. 2012.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences
Rozsah stran:
ISSN: 1450-2275
Svazek periodika: 55
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: December 2012
Stát vydavatele periodika: GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Počet stran výsledku: 8
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Slezská univerzita v Opavě / Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (IČO: 47813059)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-19520___/02:2
Kontrolní kód: [1D1F946A9A6E]