RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/47813059:19520/12:#0001772 - The Internationalization Process Management of Entrepreneurial Activities


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/47813059:19520/12:#0001772
Název v původním jazyce: The Internationalization Process Management of Entrepreneurial Activities
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Zapletalová, Šárka

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Internationalization is a phenomenon researched intensively over the last few decades from a variety of viewpoints. Issues such as the development of international activities, and factors favoring or disfavoring internationalization have been studied for both large as well as small and medium enterprises. The problems of the internationalization of entrepreneurial activities have seen a considerable interest among a number of significant economists. Internationalization theory subsumes to two diverse approaches - stage approach and global approach. The objective of this paper is to present an overview of the internationalization process management of the selected Czech firms. The entrance, activities and management of entrepreneurial subjects on the foreign markets can be complicated owing to a number of factors that are given by the environment on one hand and the position and situation of the entrepreneurial subject itself on the other hand.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Arts and Commerce
Rozsah stran:
ISSN: 1929-7106
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Počet stran výsledku: 7
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Slezská univerzita v Opavě / Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (IČO: 47813059)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-19520___/02:2
Kontrolní kód: [A4BC8B0F5525]