RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/47813059:19520/12:#0001793 - Caring Economies: A Case of Women Gender Equality in European Union


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/47813059:19520/12:#0001793
Název v původním jazyce: Caring Economies: A Case of Women Gender Equality in European Union
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Majerová, Ingrid

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: In the caring economies women and men participate equally in the formal labor force and have the same opportunities. The issue of gender equality is closely related to achieve greater women involvement in the workforce whose analysis this paper addresses.The most important indicators and descriptions of women´s work are activity (employment) rate, the number of hours worked, gender segregation and a gender pay gap. In relation to gender equality, the last two issues will be further analysed. This article aims to describe the state of equality between men and women on the EU labour market focusing on decision-making positions (ISCO 1). In this paper the method of description both theoretical approaches and the development of gender equality issues in the European Union is used, the method of analysis of past and current situation together with the comparison method of problems in individual member countries focusing on the Czech Republic are applied as well.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: American International Journal of Contemporary Research
Rozsah stran:
ISSN: 2162-139X
Svazek periodika: 2
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 9
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Slezská univerzita v Opavě / Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (IČO: 47813059)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-19520___/02:2
Kontrolní kód: [772AA66F5EB4]