RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/47813059:19520/12:#0002113 - Labor Market Policies: Empirical Evidence from the European Union


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/47813059:19520/12:#0002113
Název v původním jazyce: Labor Market Policies: Empirical Evidence from the European Union
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Tvrdoň, Michal
Tvůrce: Cieslarová, Gabriela

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This paper provides an overview of theoretical approaches to the role of labor market policies and new empirical findings as well. Labor market polices are an important area of economic policy. The aim of labor market policies is to help increase employment, respectively decrease unemployment, or to finance social protection for those, who lost their jobs. Labor market policies are often divided into active and passive measures. Main emphasis was placed on active ones. Eurostat data were used in the paper. Data analysis shows that there are diametrically different approaches to the concept of employment policy. These differences lie in the total amount that goes to labor market policies, in the distribution of funds between the categories or, finally, types of beneficiaries of these funds. Moreover, active labor market policies seem to be appropriate measures to reduce the unemployment rate in the context of the economic crisis. EuroJournals, Inc. 2012.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences
Rozsah stran:
ISSN: 1450-2275
Svazek periodika: 44
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: January 2012
Stát vydavatele periodika: GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska
Počet stran výsledku: 9
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Slezská univerzita v Opavě / Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (IČO: 47813059)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-GA0-19520___/01:1
Kontrolní kód: [9E82B36DD395]