RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/47813059:19520/13:#0002168 - Labor market institutions and their influence on labor market performance


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/47813059:19520/13:#0002168
Název v původním jazyce: Labor market institutions and their influence on labor market performance
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: TVRDOŇ, Michal

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The presented paper deals with labor market performance in the European Union. We used a set of institutional aspects such as employment protection legislation, structure of wage bargaining, taxation of labor and unemployment benefits that determine labor market performance. Firstly, we present a review of literature dealing with labor market institutions and their influence on the labor market performance. Afterwards, we perform an econometric analysis aimed at estimating the impact of various institutional aspects on the employment rate, the unemployment rate and the long-term unemployment. Our econometric analysis suggests that two institutional factors significantly influence unemployment and long-term unemployment: total tax wedge on labor and active labor market policies. While higher tax burden significantly increases the unemployment rate, active labor market policies work in the opposite direction and may offset the negative effect of high taxation of labor.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Actual problems of economics
Rozsah stran:
ISSN: 1993-6788
Svazek periodika: 143
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 7
Stát vydavatele periodika: UA - Ukrajina
Počet stran výsledku: 10
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Slezská univerzita v Opavě / Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (IČO: 47813059)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-GA0-19520___/01:1
Kontrolní kód: [0D1297696DED]