RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/47813059:19520/13:#0002178 - Liquidity risk of banks in the Visegrad Countries. An empirical analysis of bank liquidity, its determinants and liquidity risk sensitivity.


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/47813059:19520/13:#0002178
Název v původním jazyce: Liquidity risk of banks in the Visegrad Countries. An empirical analysis of bank liquidity, its determinants and liquidity risk sensitivity.
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: VODOVÁ, Pavla

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This monograph focuses on the liquidity risk of commercial banks in the Visegrad countries in the period from 2000 to 2011. This risk is comprehensively evaluated with several different methods: six liquidity ratios, panel data regression analysis with fixed effects, probit model and scenario analysis. The liquidity position, net position on the interbank market and strategy of liquidity risk management differ significantly in individual Visegrad countries. The capital adequacy is the most important determinant of bank liquidity. However, some other factors such as size of the bank, credit portfolio quality or macroeconomic development are significant as well. All three tested stress scenarios would have a negative influence on bank liquidity. A run on the bank would have most serious impact on the bank liquidity in all Visegrad countries. The use of committed loans is the second most severe scenario for Czech and Slovak banks and a crisis confidence in the interbank market for Hungari an and Polish banks.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Liquidity risk of banks in the Visegrad Countries. An empirical analysis of bank liquidity, its determinants and liquidity risk sensitivity.
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 214
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Slezská univerzita v Opavě / Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (IČO: 47813059)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-GA0-19520___/01:1
Kontrolní kód: [B26D283366B0]