RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/47813059:19520/13:#0002274 - Relationship between Some Indicators of Business Environment: Evidence from the European Union


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/47813059:19520/13:#0002274
Název v původním jazyce: Relationship between Some Indicators of Business Environment: Evidence from the European Union
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: TVRDOŇ, Michal

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Presented paper deals with possible relationships between some indicators of business environment among the selected European Union Member States. The main observed indicators were Employment protection legislation, Product market regulation and Ease of doing business. First, these measurements of business regulation were compared (reference year 2008). Empirical results showed that favorable level of business regulation existed in United Kingdom and Ireland. Second, non-parametrical approach was applied. Values of Spearman´s rank correlation coefficient suggested that there existed positive correlation between individual rankings, especially between Product market regulation and Ease of doing business.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Journal of Economics, Business and Management
Rozsah stran:
ISSN: 2301-3567
Svazek periodika: 1
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 3
Stát vydavatele periodika: SG - Singapurská republika
Počet stran výsledku: 4
DOI: 10.7763/JOEBM.2013.V1.53

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Slezská univerzita v Opavě / Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (IČO: 47813059)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-19520___/01:1
Kontrolní kód: [FACD545F74DC]