RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/47813059:19520/13:#0002460 - Regional Disparities in the European Union: Focused on the Wages and their Development


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/47813059:19520/13:#0002460
Název v původním jazyce: Regional Disparities in the European Union: Focused on the Wages and their Development
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: GAJDOVÁ, Karin
Tvůrce: TULEJA, Pavel

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Regional economy is evolved in each region in different ways. It means that there are formed differences. These differences are called the regional disparities. They are formed in many areas. Also, the wages in the regions are evolving in different ways. These are the disparities of the wages. The disparities of the wages are formed as between regions within a country (national) and as between countries (international). Sometimes the wage is motivation for the worker for moving to another region (or another country). This article focuses on the different wages in the countries of the European Union. The aim of this article is to capture the important points in the evolution of the gross average monthly wages in the countries of the European Union and to analyse the differences between countries.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Journal of Economics, Business and Management.
Rozsah stran:
ISSN: 2301-3567
Svazek periodika: 1
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 3
Stát vydavatele periodika: SG - Singapurská republika
Počet stran výsledku: 5
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Slezská univerzita v Opavě / Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (IČO: 47813059)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-19520___/01:1
Kontrolní kód: [FED1B5E0B8B4]