RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/47813059:19520/13:#0002497 - Comparison of the labour market development of EU-27 and labour markets of Visegrad Group countries in the context of economic crisis


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/47813059:19520/13:#0002497
Název v původním jazyce: Comparison of the labour market development of EU-27 and labour markets of Visegrad Group countries in the context of economic crisis
Název česky: Comparison of the labour market development of EU-27 and labour markets of Visegrad Group countries in the context of economic crisis
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: cze - čeština
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: CIESLAROVÁ, Gabriela

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The labour market of the EU has been significantly influenced by the economic crisis since 2008. This economic crisis caused an increase in unemployment in all countries and regions EU, as well as decrease in the number of vacancies. However, it is quite a heterogeneous process, spreading from region to region with different levels of intensity, impact and varying evolution in time. The global economic crisis has affected the Visegrad Four (V4) countries as well as other regions of Europe. This paper examines data about labour market of the whole European Union (EU-27) and compares them with single labour markets of V4 countries in period of 2008 - 2012. The region of Visegrad group countries was considered mostly as a compact area with a lots of similar attributs. Nevertheless the crisis has strogly contributed to its differentiation. The aim of the article is the comparison of the development of labour market of EU-27 and labour markets of V4 on the background of economic crisis usin g a method of comparative analysis of key labour market indicators. Such as unemployment rate, long-term unemployment rate, unemployment rate of population up to 25 years, unemployment rate by sex and other related macroeconomic inicators.
Popis česky: The labour market of the EU has been significantly influenced by the economic crisis since 2008. This economic crisis caused an increase in unemployment in all countries and regions EU, as well as decrease in the number of vacancies. However, it is quite a heterogeneous process, spreading from region to region with different levels of intensity, impact and varying evolution in time. The global economic crisis has affected the Visegrad Four (V4) countries as well as other regions of Europe. This paper examines data about labour market of the whole European Union (EU-27) and compares them with single labour markets of V4 countries in period of 2008 - 2012. The region of Visegrad group countries was considered mostly as a compact area with a lots of similar attributs. Nevertheless the crisis has strogly contributed to its differentiation. The aim of the article is the comparison of the development of labour market of EU-27 and labour markets of V4 on the background of economic crisis usin g a method of comparative analysis of key labour market indicators. Such as unemployment rate, long-term unemployment rate, unemployment rate of population up to 25 years, unemployment rate by sex and other related macroeconomic inicators.
Klíčová slova:
Název periodka: European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences
Rozsah stran:
ISSN: 1450-2275
Svazek periodika: 2013
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 58
Stát vydavatele periodika: SC - Seychelská republika
Počet stran výsledku: 8
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Slezská univerzita v Opavě / Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (IČO: 47813059)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-19520___/01:1
Kontrolní kód: [95A22E002443]