RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/47813059:19520/14:#0002556 - Can Tax Policy Contribute to the Crisis?


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/47813059:19520/14:#0002556
Název v původním jazyce: Can Tax Policy Contribute to the Crisis?
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: SZAROWSKÁ, Irena

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The discussion about causes of financial and economic crisis has focused also on tax consequences and measures. Taxes have not generated the crisis, but some aspects of tax policy may have led to increased risk-taking and indebtedness of banks, households and companies. Tax incentives may indeed the behaviour of economic agents, leading them to wrong economic decisions. The aim of the paper is to review main channels through which the tax policy and tax distorsion can affect financial markets and financial stability. Attention is focused mainly on taxation of financial institutions, tax reliefs for housing and for capital gains, tax preference for corporate debt financing. This paper examines last development and also current regulation and tax measures realized by policy makers and European Commission with the goal to prevent future crises. The paper employs standard methods of scientific paper; e.g. the method of description, induction, comparative analysis or synthesis.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Journal of Economics, Business and Management
Rozsah stran:
ISSN: 2301-3567
Svazek periodika: 2
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: SG - Singapurská republika
Počet stran výsledku: 5
DOI: 10.7763/JOEBM.2014.V2.111

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Slezská univerzita v Opavě / Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (IČO: 47813059)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-19520___/01:1
Kontrolní kód: [AB2AD86AE986]