RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/47813059:19520/14:#0002774 - Opinion of a Young Generation from Poland and Czech Republic about Ecology, Freshness, Hygiene and Overal Level of Large-Scale Retail Stores


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/47813059:19520/14:#0002774
Název v původním jazyce: Opinion of a Young Generation from Poland and Czech Republic about Ecology, Freshness, Hygiene and Overal Level of Large-Scale Retail Stores
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: ZOTYKOVÁ, Lucie

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The paper is focused on opinions of young people from Moravian-Silesian Region and the Pomeranian Region about issues related to shopping in large-scale retail stores and a comparison between them. The comparison is stressed on the importance perception of food selection criteria, level of freshness selling goods, cleanliness and hygiene of those outlets.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: European Scientific Journal (ESJ)
Rozsah stran:
ISSN: 1857-7881
Svazek periodika: 1
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: listopad 2014
Stát vydavatele periodika: PT - Portugalská republika
Počet stran výsledku: 8
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Slezská univerzita v Opavě / Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (IČO: 47813059)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-19520___/01:1
Kontrolní kód: [04F510ED48C5]