RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/47813059:19520/14:#0002789 - Analysis of the Economically Active Population in the Czech-Polish border regions


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/47813059:19520/14:#0002789
Název v původním jazyce: Analysis of the Economically Active Population in the Czech-Polish border regions
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: GAJDOVÁ, Karin
Tvůrce: TULEJA, Pavel

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: As the title says, this paper is focused on the Czech-Polish border and economically active population in these regions. Aim of this paper is to evaluate the potential of the labor market and its development in selected regions of the Czech Republic and Poland. It contains an analysis of border regions from a broader perspective. These are regions at NUTS II level, which are along the Czech-Polish border.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Information and Education Technology
Rozsah stran:
ISSN: 2010-3689
Svazek periodika: 5
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 3
Stát vydavatele periodika: SG - Singapurská republika
Počet stran výsledku: 5
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Slezská univerzita v Opavě / Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné (IČO: 47813059)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-19520___/01:1
Kontrolní kód: [B001A3BE4729]