RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/49433946:_____/13:#0000001 - Mechanical and Chemical Testing of Metallic and Elastic Parts of Gasket in an Environment of Fluoride Salts


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/49433946:_____/13:#0000001
Název v původním jazyce: Mechanical and Chemical Testing of Metallic and Elastic Parts of Gasket in an Environment of Fluoride Salts
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JF - Jaderná energetika
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 6
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Svoboda, Pavel
Tvůrce: Toman, Petr
Tvůrce: Šnajdárek, Ladislav
Tvůrce: Mareček, M.
Tvůrce: Uhlíř, J.
Tvůrce: Štika, M.

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This paper describes selection of individual components for sealing elements in environment of melted salts. Individual suitable nickel and non-nickel alloys along with flexible elements of the sealing (graphite foil, mica) are described. In conclusion are outlined individual experimental procedures for long-term testing of the selected components.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International journal of Recent Development in Engineering and Technology
Rozsah stran:
ISSN: 2347-6435
Svazek periodika: 1
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: AE - Stát Spojené arabské emiráty
Počet stran výsledku: 5
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: MICo, spol. s r.o. (IČO: 49433946)
Dodavatel: TA0
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-TA0-49433946/02:2
Kontrolní kód: [9422BD748DBF]