RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/49777513:23330/12:43914909 - Imagining Ethiopia in the Era of the League of nations, 1923-1935


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/49777513:23330/12:43914909
Název v původním jazyce: Imagining Ethiopia in the Era of the League of nations, 1923-1935
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AB - Dějiny
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Záhořík, Jan

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The monograph reflectes so far rather neglected position of Ethiopia during its membership in the League of Nations before the Italian Invasion in 1935. Special focus is given to the Czechoslovak point of view.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Imagining Ethiopia in the Era of the League of nations, 1923-1935
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 110
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta filozofická (IČO: 49777513)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-23330___/02:2
Kontrolní kód: [057149EF3EBA]