RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/49777513:23420/14:43923585 - Nonverbal Creativity in Students of Pedagogy for Technical Education at Elementary Schools


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/49777513:23420/14:43923585
Název v původním jazyce: Nonverbal Creativity in Students of Pedagogy for Technical Education at Elementary Schools
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AM - Pedagogika a školství
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Honzíková, Jarmila
Tvůrce: Krotký, Jan

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Ideas about creativity are neither unknown nornew. Creativity understood as self-realization belongs to one of the basic human needs as other physiological needs such as the need to be loved, the need of belonging and being appreciated. Creativity is therefore a significant marker of each human being. However, it comes in various forms, areas and levels. We intend to introduce the reader to the research of levels of nonverbal creativity in students of pedagogy, attending the study programme of technical education at the College of Education, University of West Bohemia in Pilsen (Czech Republic). Urban's test - TSD-Z and a questionnaire were used as the research methods.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: American International Journal of Contemporary Research
Rozsah stran:
ISSN: 2162-139X
Svazek periodika: 4
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 6
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 7
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta pedagogická (IČO: 49777513)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-23420___/01:1
Kontrolní kód: [41878343D6E0]