RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/49777513:23510/13:43920245 - The attitudes of Czech managers to implementation of diversity management into practice,


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/49777513:23510/13:43920245
Název v původním jazyce: The attitudes of Czech managers to implementation of diversity management into practice,
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Eger, Ludvík
Tvůrce: Egerová, Dana

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Diversity management is a relatively new concept and a new area of HR management in the Czech Republic. The concept of diversity management has been topical for the Czech Republic namely after it joined the European Union in 2004. The paper presents the findings of the study focused on managers competencies in managing diversity. It is also presents two case studies as the example of successful implementation of diversity policy in international company.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Actual Problems of Economics
Rozsah stran:
ISSN: 1993-6788
Svazek periodika: 149
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 11
Stát vydavatele periodika: UA - Ukrajina
Počet stran výsledku: 10
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta ekonomická (IČO: 49777513)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-23510___/01:1
Kontrolní kód: [B85DF689E74B]