RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/49777513:23510/14:43922399 - Business Performance Evaluation - a Comparison of the Effectiveness of Municipal Companies


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/49777513:23510/14:43922399
Název v původním jazyce: Business Performance Evaluation - a Comparison of the Effectiveness of Municipal Companies
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Plevný, Miroslav

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Measuring and managing company performance is drawing more and more attention not only in the private but also in the public sector. The article presents a methodology for evaluating the performance of a municipal company with respect to the specifics of those companies whose aim is to provide public services. A real study evaluating the performance of a particular company in comparison with a suitable set of comparable transport companies is presented.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Actual Problems of Economics
Rozsah stran:
ISSN: 1993-6788
Svazek periodika: 158
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 8
Stát vydavatele periodika: UA - Ukrajina
Počet stran výsledku: 12
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta ekonomická (IČO: 49777513)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-23510___/01:1
Kontrolní kód: [79D327660D52]