RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/49777513:23510/14:43922453 - THE SELECTED PROBLEMS OF PREDICTION MARKET MANAGEMENT


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/49777513:23510/14:43922453
Název v původním jazyce: THE SELECTED PROBLEMS OF PREDICTION MARKET MANAGEMENT
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: IN - Informatika
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Gangur, Mikuláš

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Electronic virtual markets can serve as an alternative tool for collecting information spread among numerous experts. This main functionality of the electronic market is affected by many factors, e.g. participant's activity. The article proposes two motivation approaches compared via participant's activity represented by both the volume of trades and the number of transactions. Further the motivation tool is proposed and implemented on the market to increase both the trade volume and the activity of market participants.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Actual Problems of Economics
Rozsah stran:
ISSN: 1993-6788
Svazek periodika: 158
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 8
Stát vydavatele periodika: UA - Ukrajina
Počet stran výsledku: 10
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta ekonomická (IČO: 49777513)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-23510___/01:1
Kontrolní kód: [4215BEABB6AE]