RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/49777513:23510/14:43922464 - Managing workplace diversity - empirical evidence from Czech Republic


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/49777513:23510/14:43922464
Název v původním jazyce: Managing workplace diversity - empirical evidence from Czech Republic
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Egerová, Dana
Tvůrce: Jiřincová, Milena

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The purpose of this paper is to provide an insight on diversity management in Czech organizational setting. The paper presents a research study aimed at identifying the key issues of diversity dimensions in Czech organizations and exploring whether diversity training influences approaches of managers to diversified workforce and to the practical implementation of workplace diversity. The data were collected by a questionnaire survey conducted among Czech managers. The findings of the study indicate that gender diversity receives more attention than other dimensions of diversity. Furthermore, we find that managers with diversity training treat employees more equally (regardless their age, gender and disability) and adopt more proactive approach to diversity practices in workplaces. The findings of the research have both theoretical and practical implications for the implementation of diversity management.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Actual Problems of Economics
Rozsah stran:
ISSN: 1993-6788
Svazek periodika: 7
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 157
Stát vydavatele periodika: UA - Ukrajina
Počet stran výsledku: 8
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta ekonomická (IČO: 49777513)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-23510___/01:1
Kontrolní kód: [F43EAF608C9D]