RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/49777513:23510/14:43922639 - Enhancing Entrepreneurial Education Activities: New Challenges for SMEs Development


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/49777513:23510/14:43922639
Název v původním jazyce: Enhancing Entrepreneurial Education Activities: New Challenges for SMEs Development
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AE - Řízení, správa a administrativa
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Krechovská, Michaela
Tvůrce: Taušl Procházková, Petra

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: SMEs sector is a valuable source of economic growth, employment generation and competitiveness at global markets. The students represent a large potential for future SMEs development and the growth of local economies competitiveness. Therefore, entrepreneurship education has become the key factor in public policy of SME support. The paper focuses on the evaluation of the current situation of entrepreneurship education at universities in Central Europe, especially in Czech Republic, according to the results of empirical research made by the authors. The aim is to suggest possible solutions for the improvement of entrepreneurship education at universities leading to support and development of SMEs.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Actual Problems of Economics
Rozsah stran:
ISSN: 1993-6788
Svazek periodika: 158
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 8
Stát vydavatele periodika: UA - Ukrajina
Počet stran výsledku: 10
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta ekonomická (IČO: 49777513)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-23510___/01:1
Kontrolní kód: [38CBDFFE118A]