RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/49777513:23520/13:43919015 - Vibration of Nuclear Fuel Assemblies


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/49777513:23520/13:43919015
Název v původním jazyce: Vibration of Nuclear Fuel Assemblies
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JF - Jaderná energetika
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Hlaváč, Zdeněk
Tvůrce: Zeman, Vladimír

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This monograph involves analytical methods for the fuel assembly modelling, calculation of modal values, sensitivity analysis of fuel assembly eigenfrequencies with respect to design and operational parameters and dynamic load calculation caused by spatial motion on the fuel assembly supporting plates in reactor core. The approach to modelling of vibrations is based on the fuel assembly decomposition into subsystems and on modal synthesis method with reduction of DOF number. The work of the friction forces in the contact lines of the fuel rods with space grid cells can be used for an assessment of fuel rod coating abrasion. The monograph addresses both practitioners working in the field of nuclear power engineering and graduate and postgraduate students in mechanical engineering and applied mechanics oriented on dynamics of large mechanical structures.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Vibration of Nuclear Fuel Assemblies
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 83
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta aplikovaných věd (IČO: 49777513)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-23520___/01:1
Kontrolní kód: [C037437654A6]