RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/49777513:23520/13:43919278 - Suborganizations of Institutions in Library and Information Science Journals


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/49777513:23520/13:43919278
Název v původním jazyce: Suborganizations of Institutions in Library and Information Science Journals
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JC - Počítačový hardware a software
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Fiala, Dalibor

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: In this paper, we analyze Web of Science data records of articles published from 1991 to 2010 in library and information science (LIS) journals. We focus on addresses of these articles? authors and create citation and collaboration networks of departments which we define as the first suborganization of an institution. We present various rankings of departments (e.g., by citations, times cited, PageRank, publications, etc.) and highlight the most influential of them. The correlations between the individual departments are also shown. Furthermore, we visualize the most intense citation and collaboration relationships between ?LIS? departments (many of which are not genuine LIS departments but merely affiliations of authors publishing in journals covered by the specific Web of Science category) and give examples of two basic research performance distributions across departments of the leading universities in the field.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Information
Rozsah stran:
ISSN: 2078-2489
Svazek periodika: 4
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: CH - Švýcarská konfederace
Počet stran výsledku: 16
DOI: 10.3390/info4040351

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta aplikovaných věd (IČO: 49777513)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-23520___/01:1
Kontrolní kód: [0860F5DFC259]