RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/49777513:23520/13:43919412 - Extracting information from CiteSeer's textual data


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/49777513:23520/13:43919412
Název v původním jazyce: Extracting information from CiteSeer's textual data
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JC - Počítačový hardware a software
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Fiala, Dalibor

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This article deals with CiteSeer, a free online digital library and search engine of mainly computer science research papers. First, it discusses CiteSeer?s features and structure and then it presents what useful information on publications and author collaborations can be extracted from its textual data. We show the basic properties of both the publication citation and author citation graph. Moreover, several parameters based on the structure of the collaboration graph of authors are discussed and their main statistical properties are shown.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Journal of Theoretical and Applied Information Technology
Rozsah stran:
ISSN: 1992-8645
Svazek periodika: 56
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: PK - Pákistánská islámská republika
Počet stran výsledku: 7
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta aplikovaných věd (IČO: 49777513)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-23520___/01:1
Kontrolní kód: [F6F032FD079B]