RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/49777513:23520/14:43921402 - Automatic Face Recognition Approaches


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/49777513:23520/14:43921402
Název v původním jazyce: Automatic Face Recognition Approaches
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: JD - Využití počítačů, robotika a její aplikace
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Lenc, Ladislav
Tvůrce: Král, Pavel

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This paper deals with automatic face recognition. The main goal of this paper is to review most important face recognition approaches with their theoretical and practical advantages and drawbacks. We further evaluate and compare these approaches with each other. We conclude that it is generally not possible to identify a best performing face recognition approach and that the choice of the optimal method is strictly related to the target application. We assume that the future research directions will address the main issue of the current approaches, insufficient recognition accuracy in the totally uncontrolled environment
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Journal of Theoretical and Applied Information Technology
Rozsah stran:
ISSN: 1992-8645
Svazek periodika: 59
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 3
Stát vydavatele periodika: PK - Pákistánská islámská republika
Počet stran výsledku: 11
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta aplikovaných věd (IČO: 49777513)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-23520___/01:1
Kontrolní kód: [E368F9D349B0]