RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/49777513:23520/14:43922628 - Semantic analysis of software specifications with Linked Data


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/49777513:23520/14:43922628
Název v původním jazyce: Semantic analysis of software specifications with Linked Data
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: IN - Informatika
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Dostal, Martin
Tvůrce: Nykl, Michal
Tvůrce: Ježek, Karel

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Software development life cycle is the process involved in the design, development and improvement of a software application. Nowadays especially component systems are used due to possibility of implementing reusable independent modules. The individual module, known as a software component, can be implemented in a form of a software package, a web service or a web resource that encapsulates a set of related functions. Software products are derived in a configuration process by composing different components. Moreover a software product line enables stakeholders to derive a different software products based on their needs. This fact and need for validation of the software product and its components requires methods for software specification processing and matching with concrete sw properties. In this article we will propose an approach for semantic analysis of software specifications with Linked Data.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Journal of Theoretical and Applied Information Technology
Rozsah stran:
ISSN: 1992-8645
Svazek periodika: 67
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: PK - Pákistánská islámská republika
Počet stran výsledku: 9
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Západočeská univerzita v Plzni / Fakulta aplikovaných věd (IČO: 49777513)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-GA0-23520___/01:1
Kontrolní kód: [85BB8AD1C607]