RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/49777513:23640/14:43920813 - Influence of Mechanical Alloying on Dielectric Features of Ferroelectric BaTiO3 Microcrystals


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/49777513:23640/14:43920813
Název v původním jazyce: Influence of Mechanical Alloying on Dielectric Features of Ferroelectric BaTiO3 Microcrystals
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BE - Teoretická fyzika
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Al-Jaary, Ali H. Reshak
Tvůrce: Roknabadi, Mahmoud
Tvůrce: Mollaee, Masoud
Tvůrce: Zaboli, Mahdieh
Tvůrce: Bedhani, Mohammad

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Dielectric features of BaTiO3 microcrystals made by mechanical alloying method in the ball mill of SPEX 8000 are studied. Temperature and hysteresis loops are investigated and Curie temperature as well as dielectric constant variation are studied. The obtained results show that, there exists a relationship between the time of milling and the Curie temperature. We have established that with increasing milling time, grain size decrease, as well as Curie temperature.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 9
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 8
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Západočeská univerzita v Plzni / Nové technologie - výzkumné centrum (IČO: 49777513)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-23640___/02:2
Kontrolní kód: [B703ECF861C6]