RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/49777513:23640/14:43920815 - Structural, Electronic and Optical Properties in Earth-Abundant Photovoltaic Absorber of Cu2ZnSnS4 and Cu2ZnSnSe4 from DFT calculations


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/49777513:23640/14:43920815
Název v původním jazyce: Structural, Electronic and Optical Properties in Earth-Abundant Photovoltaic Absorber of Cu2ZnSnS4 and Cu2ZnSnSe4 from DFT calculations
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BE - Teoretická fyzika
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 6
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Al-Jaary, Ali H. Reshak
Tvůrce: Nouneh, K.
Tvůrce: Bila, Jiří
Tvůrce: Auluck, S.
Tvůrce: Kamarudin, H.
Tvůrce: Sekkat, Z.

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: DFT analyses of band structure dispersion and of contribution of different anionic sub-groups to the studied electronic structure together with the anisotropy of optical functions were performed for the two promising solar cell crystals Cu2ZnSnS4 and Cu2ZnSnSe4. We have applied the state-of-the-art full potential linear augmented plane wave (FPLAPW) method in a scalar relativistic version.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 9
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 20
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Západočeská univerzita v Plzni / Nové technologie - výzkumné centrum (IČO: 49777513)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-23640___/02:2
Kontrolní kód: [7D839620E706]