RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/49777513:23640/14:43920816 - Drift and Diffusion Component Studies in CdTe Structure for Photovoltaic Application


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/49777513:23640/14:43920816
Název v původním jazyce: Drift and Diffusion Component Studies in CdTe Structure for Photovoltaic Application
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BE - Teoretická fyzika
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Al-Jaary, Ali H. Reshak
Tvůrce: Shahimin, M.M
Tvůrce: Fauzi, I. F.

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: A photovoltaic cell is designed to convert sunlight into electrical energy through the photoelectric effect. Solar cells are the most attractive source to harness solar energy; it is not only has high efficiency, but also protect our environment from pollution and producing zero greenhouse effect. There have been numerous studies on cadmium telluride (CdTe) compound in solar cell research. These studies have shown that CdTe can provide a good efficiency and yet be cost effective
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 9
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 10
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Západočeská univerzita v Plzni / Nové technologie - výzkumné centrum (IČO: 49777513)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-23640___/02:2
Kontrolní kód: [B1FCE89D6B06]