RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/49777513:23640/14:43920817 - Electronic Structure, Electronic Charge Density and Optical Properties Analyses of Rb2Al2B2O7 Compound: DFT Calculation


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/49777513:23640/14:43920817
Název v původním jazyce: Electronic Structure, Electronic Charge Density and Optical Properties Analyses of Rb2Al2B2O7 Compound: DFT Calculation
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BE - Teoretická fyzika
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Al-Jaary, Ali H. Reshak
Tvůrce: Alahmed, Z.A.
Tvůrce: Azam, Sikander

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: We have presented an analysis of some important electronic and optical characteristics of the Rb2Al2B2O7 compound, based on the ab initio calculations of its electronic band structure, electronic charge density and dielectric tensor function. The band gap is found to be indirect of about 4.156, 4.471 and 5.205 eV for LDA, GGA and EVGGA respectively.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 9
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 15
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Západočeská univerzita v Plzni / Nové technologie - výzkumné centrum (IČO: 49777513)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-23640___/02:2
Kontrolní kód: [DFDD1D6C41D4]